Välkommen till Biolight AB

main-image

Biolight AB har under många år producerat och salufört Biolight Care Device, en licensierad medicinteknisk produkt.
För medicintekniska produkter har en ny lagstiftning införts, MDR, och den mycket omfattande processen med övergången till MDR har inletts av Biolight AB.

 

Till följd av pandemin under våren/sommaren 2020, har vi tvingats pausa detta arbete.

 

Detta innebär att vi för närvarande stoppar produktion och försäljning av BCD650.

 

Ingångna avtal och garantiåtaganden gentemot våra kunder gäller självklart fortfarande, och inloggningen för våra kunder till avsnittet ”För Användaren” är tillgänglig som vanligt.

 

Här finns även möjlighet att införskaffa reservdelar och anmäla behov av service.

 

Vi uppdaterar hemsidan med mer information när sådan finns tillgänglig.