Välkommen till Biolight AB

main-image

 

Förlängd KAMPANJ batterier!

Vår kampanj för batterier till BCD650 fortsätter så långt lagret räcker.
Så länge denna information ligger ute, är kampanjen aktiv.

NB – Väskorna är nu slut, den som syns på bilden ingår alltså inte i köpet.

Pris:
Kr. 1 250:- inkl. moms
Tillkommer frakt Kr. 125:-

Ordinarie pris:
Batteri Kr. 1 668:- inkl. moms
Frakt Kr. 125:-

För beställning uppge:

Namn
Adress
Postnummer + Ort
Mobilnummer för avisering
Beställ via e-mail – klicka här!

 

 

 

Behöver du hjälp med REPARATION?


För mer information om hur denna process går till, logga in till avsnittet ”För Användaren” där det finns instruktioner om hur ni själva felsöker er apparat.
Om reparation krävs, skall ”Felanmälan” fyllas i. När vi erhållit denna sänder vi information om hur och vart apparaten skall skickas in.
OBS! Apparaten skall ej skickas in förrän information från oss skickats ut!

 

Biolight AB har under många år producerat och salufört Biolight Care Device, en licensierad medicinteknisk produkt.
För medicintekniska produkter har en ny lagstiftning införts, MDR, och den mycket omfattande processen med övergången till MDR inleddes av Biolight AB.
Till följd av pandemin under 2020, tvingades vi pausa detta arbete vilket ledde till  att vår licens inte kunde förnyas.
Till följd av detta kan vi ej producera eller sälja BCD650.

Ingångna avtal och garantiåtaganden gentemot våra kunder gäller självklart enligt avtal.