Om Biolight

main-image

Biolight BCD650 är en patenterad, medicin-teknisk produkt som ger behandling med hjälp av rött och infrarött, pulserat ljus.

Historien

Uppfinningen Biolight är resultatet av många år av forskning, empiriska försök och kliniska studier. Kombinationen av vetenskap och erfarenhet har lagt grunden för denna lättanvända produkt som är avsedd att ge smärt- och riskfri behandling av sår och andra inflammatoriska tillstånd. Biolight är en utveckling och förlängning av en vetenskaplig tradition. Ljusets bekräftade läkande effekter har en längre historia än vad många tror.

Ljusets medicinska genombrott

Ljusets betydelse för oss människor är nedärvd och självklar. Det räcker med att betrakta raderna av soltörstiga nordbor längs husväggarna en av de första varma vårdagarna för att få den insikten. Men så finns också de snillrika personer som inne i sina laboratorier har hittat teknik och metoder för att effektivt styra och kontrollera ljuset för direkt läkande ändamål.
Ett viktigt genombrott för ljusets användning i medicinska sammanhang var Niels Ryberg Finsens Nobelpris i fysiologi/medicin 1903. Nittio år innan Rolf Thiberg startade Biolight.

Mannen som öppnade ny väg för medicinsk vetenskap

Niels Ryberg Finsen (1860-1904) studerade medicin vid universitetet i Köpenhamn och intresserade sig tidigt för ljusets helande verkan. Genom kliniska tester med ultraviolett ljus på patienter med hudtuberkulos lyckades han visa mycket positiva resultat. I motiveringen till Nobelpriset 1903 heter det om hans upptäckt: ”… varigenom han har öppnat en ny väg för medicinsk vetenskap”. 1907 öppnades Finsenhemmet på Kungsholmen i Stockholm. Där behandlades patienter med hudtuberkulos framgångsrikt med ”Finsenljuset” ända fram till 1966.

Snabbare sårläkning i rymden

En stor milstolpe kom under 1980-talet när NASA utvecklade en LED- (Light Emitting Diode) baserad behandlingsmetod för behandling av sår på astronauter. Metoden har använts framgångsrikt på skador som är svårläkta utan solljus i tyngdlöshet. Behandlingen har också provats under tuffa förhållanden på jorden. Det amerikanska specialförbandet Navy Seals har använt tekniken för snabbare sårläkning med goda resultat.

Biolight ser dagens ljus 1993

När Biolight International AB startades 1993, hade Rolf Thiberg utvecklat och förfinat tekniken för produkten under många år. Rolf är ingenjör men också något av en filosof. Han menar att allt levande är en del av samma elektromagnetiska kretslopp där solen är den stora leverantören av elektromagnetisk energi. Det är alltså inte ljuset i sig som stimulerar kroppens självläkande processer utan de elektromagnetiska fält de skapar.

Svenska mästarna och Biolight

Under åren är det många idrottsstjärnor som har provat Biolight. Fotbollsspelare, löpare, tyngdlyftare och Brynäs hockeylag (svenska mästare just 1993) var snabba med att testa metoden för att förebygga skador och påskynda läkningsprocesser. Av 112 personer som behandlades under den här perioden sade sig 91 stycken vara symptomfria efter behandlingen.

Nu börjar omvärlden förstå

De som började arbetet med monokromatiskt ljus, däribland Rolf Thiberg, var lite före sin tid, idag har omvärlden större insikt om värdet av hans innovativa arbete. Det finns en stor tilltro till produkten och marknaden är mer mottaglig för innovativa lösningar nu än tidigare. För att ytterligare stärka evidensen om Biolight, finns fler studier planerade. Även om studier egentligen bara bevisar det många av våra användare länge har kunnat intyga: ”Biolight hjälper mig med snabb läkning och återhämtning och metoden är dessutom helt riskfri”.

Fakta

Biolight AB är ett privatägt helsvenskt företag med huvudsäte i Stockholm.
Företagets marknader är Sverige, Norden och Europa.
Hög kvalitet på produkten har varit i fokus sedan starten, och därför tillverkas våra produkter uteslutande i Sverige.
Produkten är uppbyggd kring metoder Biolight äger patent på.
Inom human-sidan fokuserar företaget för närvarande i huvudsak på Idrott, Friskvård och Rehabilitering.

CE-märkning och certifikat

Vår produkt BCD650 är CE-licensierad, vilket innebär att den uppfyller alla hälso- miljö- säkerhets- och funktionalitets-krav EU ställer enligt MDD 93/42 ( I vårt fall Annex IIa)
För att erhålla en CE-licens krävs att företaget uppfyller de högt ställda kraven i kvalitetssystemet ISO 13485.
Under 2018 uppgraderade Biolight sitt kvalitetssystem till det senaste, ISO 13485:2016.

Studier visar goda resultat

Behandling med Biolight är väl beprövad. Metoden har i kliniska fas 1-3-studier bevisat en mycket effektiv behandling av sår. Läkningstiden har i vissa fall förbättrats med upp till 71 procent.
Användare redovisar dessutom påtagliga förbättringar av läkning vid olika inflammatoriska tillstånd, smärtstillande effekter och snabbare återhämtning efter muskel-påfrestningar.