Felanmälan

Instruktioner om vart och hur godset skall sändas in erhålls efter felanmälan är gjord.
INGA reparationer skall sändas direkt till Biolight AB.

Vem får utföra reparation?
Vid reparation skall apparaten sändas in till vår reparatör i Stockholm, Sverige.
Apparatens säkerhet och/eller funktion garanteras inte om någon annan än av Biolight auktoriserad reparatör använts.
Garantin förloras om apparaten manipulerats, öppnats eller reparerats av ej auktoriserad person.

Felanmälan – instruktion
Innan du sänder in felanmälan, fotografera din utrustning enligt följande:
Bild 1 – Bild av själva apparaten samt alla kablar som används när problem uppstår (hela kablarna måste synas, inte bara delar av dem)
Bild 2 – Närbild på det du själv uppfattar som problemområdet (när det finns synliga skador på apparat eller kablar)

Skicka hellre med en bild för mycket än för lite.
Bilderna läggs med som bilagor till felanmälan.

Om BATTERI används LÄS HÄR INNAN DU GÅR VIDARE!

Garanti-tiden är ett år från inköpsdatum.

Som privat-kund har du dessutom en lagstadgad reklamationstid om 3 år från inköpsdatum. (Konsumentköplagen 1990:932 §23) Denna reklamationsrätt förutsätter att varan hanterats enligt användarmanualen.
Du måste skicka med kvitto eller avtal vid garanti- eller reklamationsärenden.

Vid garanti- eller reklamationsärenden står Biolight för reparations- och fraktkostnaderna, under förutsättning att du använder av oss tillhandahållet fraktsätt.

Vi kan även ta emot rena service-ärenden. Du står då själv för alla kostnader, inklusive frakt.
Du behöver inte skicka med kvitto eller avtal för service-ärenden.